Kalinowo/Dreimühlen
fot. Jurszewicz
www.masurentour.pl